Engage-Bönemöte

Lördag 7 Nov
18:00-19:00

Utifrån initiativet Engage samlades vi 2020 till bönemöte: En timmes zoom-bön med fokuserad och konkret bön för att lyfta de folk som fortfarande väntar på evangelium.

Vi tror på bönens kraft och tror att den här timmen kan få vara med och tända ett stort engagemang bland svensk kristenhet i fortsatt bön för de onådda och bibellösa folken.

Medverkande arrangörer av Engage-Bönemöte 2020