Missionskonsultation för ledare

Engagekonferensen riktar in sig på onådda och bibellösa folk. Ungefär 1% av världens missionspengar går till att nå de onådda folken. 

Antalet onådda i världen har trots församlingstillväxt på många platser ökat de senaste 30 åren, vad kan vi göra åt det?

På vår missiologiska konsultationen vill vi i år reflektera, samtala och bedja, och med öppna hjärtan söka Herrens ledning för framtiden. Våga drömma om att alla en dag har fått tillgång till evangelium.

Välkommen att komma med oss på den resan. Vi behöver samla alla goda krafter som har ett hjärta för att nå de onådda och arbeta tillsammans tills Jesu Ord uppfylls och människor från alla folk och språk en dag står inför Guds tron i himlen. Är du ledare i ditt sammanhang inbjuder vi dig till en samling som kan få stor betydelse framöver. 

Vi bjuder in dig att under några timmar glömma verksamheten du står i, budgeten som ska fyllas och följas för att tillsammans med andra missionsledare komma samman för att samtala, bedja, lyssna in och dela tankar om just detta. Ett försök, kanske en väg att skapa ännu större tydlighet om ovan ställda frågor i just din kyrka.

Vi jobbar utifrån 1 Kor 12:26 och Ef 4:16 att när vi kommer samman har alla något att bidra med, ett perspektiv och insikt som just du bär i ditt hjärta, en Gudserfarenhet som delas och läggs som en byggsten i det Guds hus du är med och bygger.

Vår bön är att vi under den tid vi har tillsammans ska göra just detta, reflektera över Guds Ord, vända oss till Källan för vår existens och återupptäcka skatter som kanske skymts av vardagens damm eller hamnat i skuggan av alla praktiska göromål vi har ansvar för.

Så, varmt välkommen att komma med och bidra med din gåva för att fördjupa och bredda vår förståelse av missions befallningen.

Mer information om konsultationen kommer inom kort