Streams

Under lördag eftermiddag har du chansen att själv välja ett ämne du vill fördjupa dig i genom våra olika streams. Varje seminarie ges två gånger, med samma innehåll. 

 

Evangelisation 

Hur delar jag min tro på Jesus till andra människor?

Församlingsplantering 

Varför ska vi plantera församlingar och hur går det till?

Bibelöversättning 

Lär dig om behoven av bibelöversättning och hur det går till när man översätter Bibeln.

Onådda folk 

Vad är ”onådda folk” och hur ser situationen i världen ut nu utifrån missionsbefallningen?

Vad får det kosta

Vad innebär det att lägga ner sitt liv för Jesus?

Du väljer seminarie på plats under lördagen.