Monterplats på Engage

Vill er organisation vara med och inspirera och sända unga människor till mission för de onådda och bibellösa folken?

missionstorget finns det möjlighet för er att ha monter och möta missionsivriga ungdomar.

Om ni har som syfte att på ett eller annat sätt sända människor – korttid eller långtid – till dessa målgrupper på missionsfälten är ni mer än välkomna att ha en monter på Engage. Om ni utbildar och tränar lärjungar för samma syfte med syftet att sända är även det varmt välkommet på Engage. Vi skulle vara så glada och tacksamma om just er organisation/skola vill komma för att inspirera och sända ut unga människor i pionjärmission, genom att ha med ert folk och er monter på Engage. Det kommer sätta sina spår i unga människors hjärtan när de får träffa er, samtala med er och se på era liv och organisationer att det är möjligt att göra skillnad i den här världen.

Vi ber samtliga utställande partners att respektera den gemensamma målsättningen med Engage: fler unga i rörelse för mission. Därför vill vi inte att ni samlar in pengar eller försöker värva givare till er organisation, men att ni har något att erbjuda konferensdeltagarna – möjliga nästa steg för dem.

 

Varmt välkommen att boka plats.

Begränsat med platser så först till kvarn. Sista anmälningsdatum för monterplats är fredag den 27:e sep.

Kontakta Klara Forsling vid frågor och för bokning av monterplats: klara.forsling@gmail.com